DUYURULAR

Konu: Yeni--->>E-Devlet Girişi
Haziran ayından itibaren sisteme kaydı olmayan adayların E-Devlet girişi ile sisteme kayıt olmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda Yeni Aday Kaydı adaylar tarafından E-Devlet girişi ile yapılacaktır.Yabancı uyrukluların başvuru merkezlerinde sisteme kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Konu: Amatör
08.05.2014 tarihli, 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 08.05.2014 tarihinden sonra Amatör Denizci Belgesi almak isteyenlere Uzaktan Eğitimlerini tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Sözkonusu eğitim ades.udhb.gov.tr adresinden verilmektedir Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü (KMT) başvurularında uzaktan eğitim zorunluluğu yoktur.

Konu: Randevulerin Alınması ve Değiştirilmesi Hakkında
15 Şubat 2015 tarihinden itibaren, Sınav Salonlarımızda bilgisayar ortamında yapılmakta olan GSS (Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Yeterlik Yükseltme Sınavı), STCW Değerlendirme ve Amatör Denizcilik Sınavları (ADB / KMT) için alınan randevuların değiştirilmesi ve / veya iptal edilmesi, alınan randevu tarihinden 2 (iki) gün önceki günün saat 24:00’ ına kadar gerçekleştirilebilecektir. Adaylarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekmektedir.

Konu: Zabitan Sınavları

Gemiadamları Sınav Yönetmeliği hakkında -->07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik değişikliği olmuştur.